• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    theodolite.gr
    Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Ταυτότητα Κτιρίου, Χαράξεις, Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Υπηρεσίες

Με την τεχνογνωσία και την κατάλληλη χρήση των υλικοτεχνικών μας υποδομών, φέρνουμε σε πέρας κάθε είδους τοπογραφική εργασία.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ'87 για συμβολαιογραφικές πράξεις.

Αποτυπώσεις-Ταυτότητα Κτιρίου

Αποτυπώσεις κατοικιών, διαμερισμάτων, οικοπέδων, γεωτεμαχίων.

Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου.

Χαράξεις

Σήμανση επί εδάφους σημείων από υπάρχοντα διαγράμματα.

Επιμετρήσεις

Επιμετρήσεις οικοδομών για διάφορες τεχνικές εργασίες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενο του Τοπογράφου.

Projects

Ακολουθούν ενδεικτικά διάφορες εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για οποιαδήποτε πληροφορία

Επιτυχία! Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Σφάλμα! Υπήρξε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαγνησίας 1, Νέα Ιωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
694 7934 558